Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Тарифікація педпрацівників: порядок проведення

31.08.2017 10431 0 0

Як завжди, на початку нового навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах проводиться робота зі складання тарифікаційних списків (далі – ТС), за якими протягом року оплачуватиметься викладацька робота персоналу цих закладів. За цьогорічними ТС для деяких працівників відбудеться зміна педнавантаження, для деяких – тарифних розрядів або видів чи розмірів доплат. Питання оплати праці в нових умовах, у тому числі індексації отриманих педпрацівниками доходів, розглянемо в цій консультації.

Законодавча база

Насамперед зазначимо, що необхідність проведення тарифікації педагогічних працівників, на відміну від більшості інших категорій працівників бюджетної сфери, пов’язана зі специфічними підходами до оплати їх праці, а саме:

  • по-перше, розмір місячної зарплати виходячи зі ставки за тим чи іншим тарифним розрядом, установленим для педпрацівника, може змінюватися кожного навчального року залежно від величини педнавантаження. І саме в ТС визначається фактичний розмір заробітку з урахуванням цієї величини. Тут же визначено також постійні складові зарплати, що залежать від розміру ставки. При цьому будь-яких норм, які б обмежували розмір педнавантаження для одного вчителя, не існує;
  • по-друге, за даними ТС додатково до посадового окладу та умов оплати праці, визначених за основним місцем роботи, нараховується зарплата іншим працівникам закладу, які не обіймають посади вчителя, але проводять заняття з тих чи інших предметів. І на стадії складання ТС контролюється дотримання встановлених норм щодо граничної кількості викладацьких годин, установленої для тієї чи іншої категорії таких працівників;
  • по-третє, один педпрацівник може вести заняття з різних предметів з різним обсягом педнавантаження, що деталізується в ТС. Завдяки цьому керівник закладу має повну картину розподілу педагогічних годин, передбачених навчальними планами з того чи іншого предмета, між учителями, а значить, і можливість приймати відповідні управлінські рішення.

Форми ТС для навчальних закладів різних типів та норми щодо визначення розміру складових, які до них включаються, містить Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.03.94 р. № 102 (далі – Інструкція № 102). Зазначимо, що норми цієї Інструкції, у тому числі й ті з них, за якими визначаються дані, що вносяться до ТС, застосовуються в частині, що не суперечать умовам оплати праці, визначеним наказом МОН від 26.09.05 р. № 557 (далі – Наказ № 557). Тому надалі в консультації ми звертатимемося до норм і цього документа.

Результати проведення тарифікації в загальноосвітньому навчальному закладі, що є предметом розгляду цієї консультації, заносяться до ТС за формою додатка 1 до Інструкції № 102. У примітках до цього додатка наведено особливості заповнення окремих граф ТС, про що ми поговоримо пізніше, а також зазначено, що в ТС включаються всі працівники закладу, у тому числі директори та їхні заступники, учителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші працівники (завгоспи, лаборанти), які ведуть викладацьку роботу. Про це йдеться також у п. 91 Інструкції № 102 (передостанній абзац). При цьому до ТС уносяться й години індивідуального навчання дитини. Не є винятком і працівники, що виконують педагогічну роботу на умовах сумісництва.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали