• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як у бухобліку відобразити благодійну допомогу у вигляді ремонтно-будівельних робіт

13.02.2020 206 0 3

Благодійні внески можуть надаватися набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійник не визначив конкретні цілі використання коштів, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником закладу – набувача відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю закладу (п. 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222, далі – Порядок № 1222).

Благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів (далі – благодійники) згідно з чинним законодавством мають право отримувати безпосередньо бюджетні установи і заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (п. 1 Порядку № 1222).

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219, облік доходів від отриманих активів, послуг (робіт) як благодійна допомога ведеться на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями». На цьому субрахунку відображається отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у т. ч. надходження в натуральній формі) тощо.

У разі отримання благодійної допомоги в натуральній формі розпорядник бюджетних коштів не пізніше ніж в останній робочий день місяця повинен подати в органи Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі за формою додатка 37 до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.12 р. № 1407, – для державного бюджету (п. 11.17 цього Порядку) або додатка 26 до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938, – для місцевого бюджету (п. 12.7 цього Порядку).

Зауважимо, що витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (далі – ОЗ) (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом держсектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об’єкта (п. 3 розд. 6 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11).

А витрати на утримання об’єкта ОЗ (проведення технічного нагляду, техобслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом держсектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали