• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни від Мінфіну – 2021: що треба знати

29.12.2020 13193 0 1

Протягом 2020 року Мінфін уніс низку змін до чинних нормативних документів, які набули чинності з 01.01.21 р., а також опублікував на своєму офіційному веб-сайті декілька проєктів наказів. Розглянемо їх більш детально.


Збільшення вартісного критерію для основних засобів

Законом від 16.01.20 р. № 466-IX до пп. 14.1.138 Податкового кодексу (далі – ПК) унесено зміни до вартісного критерію для визначення основних засобів (далі – ОЗ). Отже, критерій, який дорівнював 6 тис. грн, тепер становить 20 тис. грн. Проте ці зміни стосуються приватного сектору економіки.

Держсектор у визначенні активу як ОЗ керується положеннями НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11), де цей критерій наразі не змінився.

Відповідно до наказу Мінфіну від 20.07.20 р. № 432 (набув чинності з 01.01.21 р.) із НП(С)БОДС 121 виключено інформацію про те, що суб’єкти держсектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без ПДВ), яка не перевищує 6 000 грн, та строком використання не більше ніж рік.

Утім, на офіційному сайті Мінфіну ще 10.06.20 р. розміщено проєкт наказу «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору», яким планується змінити вартісний критерій із 6 тис. грн на 20 тис. грн, що відповідатиме нормам пп. 14.1.138 ПК.

Тож будемо чекати на затвердження цього проєкту, а наразі Мінфін у своєму листі від 05.10.20 р. № 41020-01-2/30481 надав рекомендації щодо бухобліку ОЗ із 01.01.21 р. Однак інформації про вартісний критерій там, на жаль, немає, є лише роз’яснення, що методи, способи і процедури визнання активу ОЗ у межах головного розпорядника коштів мають бути єдині та відповідати вимогам НП(С)БОДС і що при внесенні змін до облікової оцінки, яка може переглядатися у разі зміни обставин, на яких вона базувалася, або отримання додаткової інформації про настання певної події, слід унести зміни до розпорядчого документа про облікову політику бюджетної установи.

Отже, на сьогодні з НП(С)БОДС 121 вартісний критерій вилучено, а із Методрекомендацій № 11 – ні. А оскільки методи, способи і процедури визнання активу ОЗ у межах головного розпорядника коштів мають бути єдині й відповідати вимогам НП(С)БОДС, можна вже зараз унести зміни до облікової політики за погодженням із головним розпорядником і встановити вартісний критерій згідно з пп. 14.1.138 ПК. Ще один варіант – дочекатися прийняття вищезазначеного проєкту наказу і потім внести зміни до облікової політики, обов’язково погодивши їх із головним розпорядником коштів.

Зміни у формах меморіальних ордерів та затвердження ще одного облікового регістру

На офіційному сайті Мінфіну опубліковано проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Мінфінансів України від 8 вересня 2017 року № 755», яким планується:

1) змінити назву «Зведення накопичувальних відомостей» на «Накопичувальна відомість»;

2) додати ще один обліковий регістр – Оборотну відомість, яка застосовуватиметься для аналітичного обліку запасів та звіряння даних складського та бухгалтерського обліку.

Зверніть увагу! Оборотна відомість відкривається на рік і складається щомісячно на підставі даних бухобліку за кожною групою аналітичних рахунків, що об’єднані відповідним синтетичним рахунком, у кількісному та вартісному відображенні. За кожним субрахунком виводяться загальні сумові підсумки, які мають відповідати показникам синтетичного обліку.

Оборотна відомість може відкриватися на підставі первинних документів про надходження та витрачання запасів. У ній ведеться облік запасів за кожним найменуванням або однорідною групою (видом) запасів у розрізі субрахунків (аналітичних рахунків) та матеріально відповідальних осіб;

3) викласти в новій редакції меморіальні ордери № 11 «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування», № 11-авт «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування», № 12 «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування», № 12-авт «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування», затверджені наказом Мінфіну від 08.09.17 р. № 755.

У проєкті наказу зазначено, що наказ набуває чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня опублікування. Тож чекаємо на його офіційне опублікування і лише потім вносимо зміни до облікових регістрів, які установа використовує в бухобліку.

Зміни до бюджетної звітності

На офіційному сайті Мінфіну опубліковано проєкт наказу «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування». Цим проєктом, зокрема, планується:

1) унести зміни до самого Порядку (детальніше ми розглянемо їх після офіційного опублікування цього документа);

2) викласти в новій редакції додатки 1–7 та 9, 18:

 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);
 • Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9);
 • Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів (додаток 18);

3) виключити додатки 12–14, 19 та 20, тобто більше їх не складаємо;

4) змінити назву додатка 17 на таку: «Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)».

У проєкті наказу зазначено, що він набуває чинності з 1 січня 2021 року, крім пп. 5 п. 3, пп. 2 п. 5, які набувають чинності з дня офіційного опублікування. Тобто, скоріш за все, звітувати за січень 2021 року ми вже будемо за новими формами.

Зміни в Інструкції № 333

Наказом Мінфіну від 27.10.20 р. № 636 унесено зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333. Наказ набув чинності з 1 січня 2021 року.

Зміни загалом не суттєві, але вони були дуже потрібні.

Отже, додано ще один КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода». Видатки за цим кодом здійснюються на виплату:

 • суддівської винагороди за встановленими посадовими окладами; надбавки за вислугу років; доплати за перебування на адміністративній посаді в суді, доплати за науковий ступінь, доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
 • допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання щорічної відпустки;
 • вихідної допомоги у разі виходу у відставку.

Інші зміни Інструкції № 333 для зручності наведемо в таблиці із зазначенням пункту, який доповнено або викладено в новій редакції.

Зміни, унесені до Інструкції № 333


з/п

КЕКВ

Норма

Суть змін

1

2

3

4

1

2210

Пп. 4 пп. 2.2.1

Нині сформульовано так: придбання аптечок та їх поповнення (у т. ч. дорожніх), лікарських засобів, виробів медпризначення, якщо установа (організація) не має медкабінету чи пункту, та для використання медичними навчальними закладами у навчальному процесі.

Отже, нарешті питання, як купувати лікарські засоби та інші медвироби закладам (установам), що не мають медичного кабінету, яке гостро стояло протягом декількох років, закрито

Пп. 8 пп. 2.2.1

Викладено в такій редакції: придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з’єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз’єднувачів, шаф тощо).

Із цього підпункту вилучено лише одне слово «пасивного», а як полегшено життя. Тож відтепер можна передбачати закупівлі всіх видів мережевого обладнання, а не лише пасивного, відповідно до цього підпункту

Пп. 9 пп. 2.2.1

Нині звучить так: придбання води, мінеральної води (крім мінеральної води для лікувальних цілей); тютюнових виробів (якщо таке придбання передбачено відповідними нормативно-правовими актами).

У цьому підпункті також невеликі зміни, але згідно з ними можна закуповувати не лише цигарки, як це було раніше, а загалом тютюнові вироби

Пп. 10 пп. 2.2.1

Викладено в такій редакції: придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив тощо (у т. ч. для науково-дослідних робіт, наукових цілей, лабораторних досліджень (випробувань) та навчального процесу), продуктів харчування з метою використання у навчальному процесі.

Отже, починаючи із січня цього року ми нарешті маємо право за кодом 2200 закуповувати продукти, що використовуються у навчальному процесі, без будь-яких додаткових роз’яснень від Казначейства чи Мінфіну

2

2230

Пп. 1 пп. 2.2.3

Нині прописано так: придбання продуктів харчування та/або оплата послуг із харчування для лікувально-профілактичних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти та інших установ (організацій) згідно із законодавством.

Узагальнено перелік установ, що купують продукти чи послуги з харчування за цим кодом

3

2240

Пп. 1 пп. 2.2.4

Тепер за цим КЕКВ можна планувати оплату послуг сторонніх фахівців, причому не лише тих, що є юрособами та суб’єктами господарювання, а й фізосіб-підприємців

Абзац сьомий
пп. 1 пп. 2.2.4

Раніше цей вид послуги називався «закупівля палітурних робіт», що не дуже відповідало назві самого КЕКВ, зараз назву послуги приведено у відповідність з чинним законодавством – за палітурні послуги

   

Абзац дев’ятий пп. 1 пп. 2.2.4

Із цього підпункту вилучено адмінпослуги, на які здійснювалися видатки раніше, їх перенесено до КЕКВ 2800 (див. далі), а за цим кодом на сьогодні дозволено придбавати послуги, що надаються у разі придбання житла (послуги нотаріуса, із реєстрації договору купівлі-продажу в бюро технічної інвентаризації, брокерські тощо)

Абзац десятий пп. 1 пп. 2.2.4

Розширено перелік видатків. Зокрема, оплату послуг, що надаються у сфері управління державним боргом, державними деривативами, та оплату послуг із відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах також слід здійснювати за КЕКВ 2240

Абзац дванадцятий пп. 1
пп. 2.2.4

Викладено в такій редакції: оплата послуг та відшкодування витрат, пов’язаних із наданням безоплатної правової допомоги, відповідно до законодавства (Закон від 02.06.11 р. № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу»)

Абзац тринадцятий пп. 1
пп. 2.2.4

Розширено перелік видатків за цим видом послуг із розробки ескізів (емблем, відомчих відзнак тощо), розробки дизайну інформаційних стійок, президій, сцени, інших тимчасових споруд

Пп. 5 пп. 2.2.4

За цим КЕКВ вилучено деякі адмінпослуги, залишилися тільки такі:

– оплата транспортних послуг (у т. ч. компенсація відповідних витрат працівникам закордонних дипломатичних установ України відповідно до законодавства), крім видатків із найму транспорту для будівельних робіт і капремонту будівель, які належать до капітального будівництва та капремонту;

– проведення експертної оцінки транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, навчання на курсах водіїв, медогляду водіїв (у т. ч. транспортних засобів спеціального призначення);

– оплата послуг, безпосередньо пов’язаних із придбанням матеріалів (у т. ч. їх відвантаження, подання залізничних вагонів, простій під завантаженням та розвантаженням тощо), якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару

Абзац четвертий пп. 12 пп. 2.2.4

Цей підпункт доповнено новим переліком видатків: продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання, техобслуговування і ремонт офісної техніки

Абзац п’ятий
пп. 12 пп. 2.2.4

Видатки, які провадяться за цим КЕКВ, розширено. Відтепер ми проводимо видатки не лише на продовження терміну підтримки або післягарантійного обслуговування програмного забезпечення, а й систем баз даних

Пп. 14
пп. 2.2.4

Уточнено перелік видатків, які здійснюються за цим КЕКВ:

– оплата послуг із поводження з відходами, у т. ч. біовідходами, відходами із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин тощо (крім послуг, які відносяться до комунальних)

Пп. 20
пп. 2.2.4

Розширено перелік витрат, які установи оплачують за цим КЕКВ:

– оплата (відшкодування) витрат експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які залучаються органами досудового розслідування, органами прокуратури, судом або органами, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення;

– оплата інших послуг (винагороди) експертів, спеціалістів, перекладачів;

– оплата послуг із доставки померлих на судово-медичну експертизу

Пп. 32
пп. 2.2.4

Додано новий підпункт, відповідно до якого видатки на оплату послуг за проведення акредитаційної процедури здійснюються за КЕКВ 2240

Пп. 33
пп. 2.2.4

Видатки на виплату винагороди за організацію та проведення тендерів в інтересах замовників згідно із законодавством проводяться за КЕКВ 2240

4

2260

Пп. 5
пп. 2.2.6

За цим КЕКВ розширено коло видатків та заходів спецпризначення, зокрема придбання та супроводження автоматизованої системи спецпризначення тощо

5

2274

Пп. 2.2.7.4

Викладено в такій редакції: плата за природний газ, включаючи оплату послуг із розподілу природного газу, зберігання, постачання та транспортування (у т. ч. оплата потужності); оплата скрапленого (балонного) газу

6

2282

Пп. 11
пп. 2.2.8.2

Цей підпункт приведено у відповідність до норм чинного законодавства і викладено в такій редакції: видатки закладів фахової передвищої та вищої освіти відповідно до нормативно-правових актів

7

2600

П. 2.4

Поточні трансферти у вигляді грантів тепер можуть надаватись юридичним та фізичним особам

8

2610

Пп. 7
пп. 2.4.1

Розширено перелік субсидій та поточних трансфертів, що надаються підприємствам (установам, організаціям). Зокрема, за цим КЕКВ тепер можуть надаватися гранти на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проєктів

9

2730

Пп. 16 пп. 2.5.3

Цей підпункт приведено у відповідність до вимог чинного законодавства. Тож за КЕКВ 2730 проводяться видатки на пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Пп. 19 пп. 2.5.3

Уточнено перелік видів допомог, які виплачуються відповідним категоріям громадян

10

2800

Пп. 4 п. 2.6

Доповнено перелік видатків, які здійснюються за КЕКВ 2800:

– придбання патенту та плата за продовження строку його дії;

– плата за отримання ліцензій та акредитацію (сертифікат) відповідно до законодавства;

– виплата роялті (плата (винагорода) за використання або надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності)

Пп. 9 п. 2.6

– відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним та фізичним особам згідно з рішенням суду та судових витрат

Пп. 13 п. 2.6

– оплата витрат виконавчого провадження

Пп. 14 п. 2.6

– виплати за державними деривативами та видатки, пов’язані із здійсненням правочинів із державними деривативами, у т. ч. сплата комісійних зборів;

– комісійної винагороди банку при купівлі, обміні (конвертації) валютних коштів та комісійних витрат банків-кореспондентів;

– штрафів;

– збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій із купівлі інвалюти, оплата яких пов’язана із здійсненням платежів за державними деривативами

11

3110

Пп. 10 пп. 3.1.1

Вилучено слово «активного» мережевого та телекомунікаційного обладнання. Тож відтепер можна планувати закупівлю за цим кодом як активного, так і пасивного мережевого та телекомунікаційного обладнання

12

3160

Пп. 3.1.6

Із цього підпункту вилучено витрати, які визнаються роялті без огляду на те, які нематеріальні активи придбаваються. Витрати, що визнаються роялті, за цим кодом не здійснюються

13

3210

Пп. 3 пп. 3.2.1

Цей підпункт приведено у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, зазначено, що капітальні видатки здійснюються закладами фахової передвищої та вищої освіти, науковими установами згідно з нормативно-правовими актами

Ознайомитися з нормами оновленої Інструкції № 333 ви можете нижче.

Зміни до Інструкції № 333.doc

Завантажити

Інструкція № 333.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали