• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Трудовий договір 2015-2016: достатньо наказу про прийняття!

ред. Uteka.ua

11.02.2016 327 0 0

Мінсоцполітики вважає, що якщо працівник приймається на роботу за наказом, незалежно від наявності підписаного сторонами трудового договору у вигляді окремого документа, трудовий договір як угоду між сторонами існує в будь-якому випадку.

Запитання: У якiй формi пiдприємство зобов'язане укладати трудовий договiр з урахуванням змiн до законодавства з цих питань? Чи є письмова форма трудового договору мiж пiдприємством та працiвником обов'язковою до застосування?

Чи є укладення усного трудового договору (без додержання письмової форми), оформленого наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу, достатнiм доказом факту укладення договору мiж працiвником та пiдприємством?

Консультує Мінсоцполітики: За статтею 21 КЗпП трудовий договiр - це угода мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Отже, якщо працiвник приймається на роботу за наказом, незалежно вiд наявностi пiдписаного сторонами трудового договору у виглядi окремого документа, трудовий договiр як угода мiж сторонами iснує в будь-якому разi.

Водночас ч. 3 ст. 24 КЗпП не передбачає обов'язковостi укладання трудового договору як окремого документа з усiма працiвниками. Обов'язок щодо укладення письмових трудових договорiв у виглядi окремого документа виникає в роботодавця лише у випадках, передбачених ч. 1 ст. 24 КЗпП.

Джерело: https://news.dtkt.ua/labor/labor-rela...

Комментарии к материалу

Лучшие материалы

Трудовий договір 2015-2016: достатньо наказу про прийняття!