• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Приклади визначення вартості ОЗ для амортизації (частина 2)

26.06.2020 92 0 0

У «Приклади визначення вартості ОЗ для амортизації (частина 1)» ми почали розмову про нарахування амортизації на основні засоби (далі – ОЗ) і надали декілька прикладів, як ці процеси відображати в бухобліку. Ця публікація є продовженням теми.

Первісною вартістю є історична (фактична) вартість активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих, витрачених) для придбання (створення) активів (п. 4 розд. I НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»).

Визначення первісної вартості ОЗ, отриманих без оплати, залежить від того, хто передає такі ОЗ: фізичні та юридичні особи чи суб’єкти державного сектору.

Так, первісною вартістю ОЗ, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектору), є їх справедлива вартість на дату отримання.

Під справедливою вартістю розуміють суму, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 розд. I НП(С)БОДС 121).

Тобто справедливу вартість визначають на рівні ринкової вартості такого чи подібного до нього об’єкта. Уважаємо, що в такому разі залучати професійного оцінювача недоцільно, оскільки абзац сьомий ч. 2 ст. 7 Закону від 12.07.01 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон № 2658) передбачає обов’язкову оцінку майна лише в разі його переоцінки.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали