• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Акт на оприходование текущих биологических активов растениеводства, оцененных по справедливой стоимости (форма № ПБАСГ-1)

09.04.2019 101 0 0

Викладено мовою оригіналу

Сільгосппідприємство _______________________________ 

 

 

 

Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ                      

 

Структурний підрозділ ______________________________ 

Додаток

до Методичних рекомендацій

Сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства аграрної політики України

від 21 лютого 2008 р. № 73 

 

 

АКТ № __

НА ОПРИБУТКУВАННЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
РОСЛИННИЦТВА, ОЦІНЕНИХ
ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

 

на "___" ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ в сумі:

______________________________________

            прописом

___________________ грн. ________ коп.

 

"___" ___________ 20__ р.

Керівник підприємства

______________________________________

                 підпис                ініціали та прізвище 

 

Комісія в складі голови ____________________________________________________________________________________

                                                                                                                      посада, прізвище, ім'я, по батькові

і членів комісії ___________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      посада, прізвище, ім'я, по батькові

________________________________________________________________________________________________________

 

№ з/п

Назва об'єкта обліку поточного біологічного активу рослинництва

Площа,

га

Оцінка якості посіву поточного біологічного активу рослинництва

Прогнозовано, ц/га

Справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва

врожай-ність

валовий збір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи голови комісії _________________________

                членів комісії: ________________________

_____________________________________________

Бухгалтер _________  __________________________

                              підпис                     ініціали та прізвище 

Разом

 

Код синтетичного обліку

дебет

 

кредит

 

forma-pbacg-1.doc

Скачать

forma-pbacg-1.pdf

Открыть

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Коммерция»

Надежные решения по бухучету, налогам и праву

2268 грн. / год

Купить

Лучшие материалы