п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у продавця

1

Відображено повернення товару покупцем

Накладна, акт приймання-передачі

704

361

15 000

2

Відкориговано методом «сторно» податкові зобов'я­зання з ПДВ

Розрахунок
коригування

704

641/ПДВ

2 500

3

Повернено кошти покупцеві

Виписка банку

361

311

15 000

4

Відкориговано методом «сторно» собівартість реалізованого товару на собівартість поверненого товару

Бухгалтерська
довідка

902

281

8 800

5

Списано на фінансовий результат суму інших вирахувань з доходу (відкориговано раніше нарахований дохід)

791

704

12 500

6

Відкориговано фінансовий результат на собівартість поверненого товару

902

791

8 800

Облік у покупця

1

Відображено методом «сторно» повернення товару постачальникові:

– на вартість товару за цінами придбання без ПДВ


Накладна, акт приймання-передачі


282


631


12 500

– на суму коригування податкового кредиту з ПДВ

Розрахунок
коригування

641/ПДВ

631

2 500

2

Відкориговано методом «сторно» собівартість реалізованого товару на різницю між вартістю поверненого товару, визначеною за цінами придбання товару без ПДВ, і собівартістю цього товару, сформованою на момент повернення товару постачальникові (12 500 – 12 400)

Бухгалтерська
довідка

902

282

100

3

Списано торговельну націнку, що припадає на повернений товар [26 000 – (12 500 – 100)] (методом «сторно»)

282

285

13 600