п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено повернення товару за продажною вартістю

Акт про повернення товару*

704

361

900

2

Видано покупцеві готівку за повернений товар

Фіскальний касовий чек за формою

№ ФКЧ-2***

361

303**

900

3

Відкориговано методом «сторно» податкові зобов'язання з ПДВ

704

641/ПДВ

150

4

Відкориговано методом «сторно» собівартість реалізованого товару звітного періоду (товар повернено до торговельного залу):

– на собівартість поверненого товару (450 – 450 х 4 %)

Бухгалтерська
довідка902282432

– на суму ТЗВ у собівартості поверненого товару (450 х 4 %)

902

289

18

5

Відображено торговельну націнку на повернений товар
(900 – 432)

Бухгалтерська
довідка

282

285

468

6

Списано на фінансовий результат вартість поверненого товару без ПДВ (відкориговано раніше нарахований дохід)

791

704

750

7

Відкориговано методом «сторно» фінансовий результат на собівартість поверненого товару

791

902

450

* Акт складається в довільній формі.

** Субрахунок «Операційна каса в національній валюті».

*** Додаток 2 до Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (далі – Положення № 614).