№з/п

Стаття калькуляції

Розрахунок

Сума, грн.

1

2

3

4

1

Зарплата тренера-викладача 1-ої категорії*

Середній оклад за ЄТС (11-й розряд) за 2015 рік + 50 % премія : Норма годин на місяць х 2 год. х х 8,5 разу : Кількість осіб

(1 678,00 х 6 ++ 1 753,00 х 3 + + 1 992,00 х 3) : 12 х х 150 % : 96 х 2 х х 8,5 : 15 = 31,44

2

Резерв відпусток

Ряд.1 х тривалість відпустки : Кількість календарних днів у році (без святкових)

31,44 х 42 : 355 = 3,72

3

ЄСВ на зарплату

(Ряд. 1 + ряд. 2) х 36,3 %

12,76

4

Разом прямі витрати на оплату праці:

Ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3

47,92

5

Прямі матеріальні витрати

За рахунками постачальників

22,38

6

Теплопостачання

2 Гкал : 7 д. х 2 : 24 год. : 15 ос.

2 х 900,00 х 2 : 7 х 2 : : 24 : 15 = 2,90

7

Електроенергія

(17 х 20 Вт/год. + 4 х 250 Вт/год.) х х 2 год. х 8,5 разу = 23 кВт х 1,20 грн. == 27,60 грн.

27,60 : 15 = 1,80

8

Водопостачання та відведення води

20 л х 8,5 разу = 0,17 м3 х 15 грн/м3

2,50

9

Разом витрати на комунальні послуги:

Ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8

7,20

10

Накладні (непрямі) витрати

Ряд. 4 х Кнаклад

47,92 х 120 % = 57,50

 

11

Капітальні витрати**

Разом вартість х 10 %

150,00 х 10 % = 15,00

12

Разом вартість послуги

Ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11

150,00

* Зарплату розраховано на підставі Наказу № 2097.

** Капітальні витрати на придбання кондиціонерів.