Назва рядка декларації з податку на прибуток

Код рядка декларації з податку на прибуток

Код рядка Фінзвіту

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:

02

2000

Інші доходи

03 ІД

Сума рядків 2120, 2200, 2220, 2240

 

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

Витрати операційної діяльності, у тому числі:

05

– cобівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

2050

Інші витрати (сума рядків 06.1–06.5)

06

Адміністративні витрати

06.1

2130

Витрати на збут

06.2

2150

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, у тому числі:

06.3

 Сума рядків 2250 та 2255

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

Сума рядків 2180 та 2270

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік)

06.5

*

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+, –)

07

Має дорівнювати показнику ряд. 2290 у разі прибутку або ряд. 2295 у разі збитку

* У ряд. 06.5 другої декларації рекомендується переносити показник ряд. 7 із першої декларації (детальніше див. далі в консультації).