№п/п

Зміст операції

Первиннийдокумент

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у колишнього роботодавця

1

Нараховано зарплату працівникові в місяці звільнення за переведенням

Розрахунково-платіжна відомість типової форми № П-6*

93

661

1 800,00

2

Нараховано компенсацію за невикористану відпустку

471

661

860,00

3

Утримано ЄСВ із суми:

– зарплати (1 800 х 3,6 %)

Бухгалтерська довідка

661

651

64,80

– компенсації (860 х 3,6 %)

661

651

30,96

4

Утримано ПДФО із суми:

– зарплати [(1 800,00 – 64,80) х 15 %]

661

641/ПДФО

260,28

– компенсації [(860,00 – 30,96) х 15 %]

124,36

5

Утримано військовий збір із суми:

– зарплати (1 800 х 1,5 %)

661

641/ВЗ

27,00

– компенсації (860 х 1,5 %)

661

641/ВЗ

12,90

6

Нараховано ЄСВ на суму зарплати (1 800 х 37 %)

93

651

666,00

7

Нараховано ЄСВ на суму компенсації (860 х 37 %)

471

651

318,20

8

Перераховано ПДФО

Виписка банку

641/ПДФО

311

384,64

9

Перераховано військовий збір

641/ВЗ

311

39,90

10

Перераховано ЄСВ

651

311

1 079,96

11

Виплачено з каси підприємства зарплату працівникові

(1 800,00 – 64,80 – 260,28 – 27,00)

Видатковий касовий ордер

661

301

1 447,92

12

Відображено зобов'язання з перерахування компенсації новому роботодавцеві (860,00 – 30,96 – 124,36 – 12,90)

Бухгалтерська довідка

661

685**

691,78

13

Перераховано компенсацію новому роботодавцеві (філії)

Виписка банку

685**

311

691,78

Облік у нового роботодавця

1

Отримано на поточний рахунок компенсацію за невикористану відпустку працівника, прийнятого за переведенням

Виписка банку

311

663***

691,78

2

Виплачено компенсацію працівникові при оформленні відпустки

Видатковий касовий ордер

663***

301

691,78

* Затверджена наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489.

** Для зручності обліку цієї суми рекомендуємо окремо ввести субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

*** Оскільки отримана компенсація для роботодавця не відноситься до фонду оплати праці, але при цьому є виплатою працівникові, рекомендуємо застосовувати субрахунок 663 «Розрахунки за іншими виплатами».