№з/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано зарплату за відпрацьовані в червні робочі дні

Розрахунково-платіжна відомість типової форми № П-6*

23 (91–94)

661

2 600,00

2

Утримано суму нарахованих відпусткових за невідпрацьовані дні відпустки методом «сторно»

Бухгалтерськадовідка

23 (91–94)

661

–900,00

3

Нараховано ЄСВ на суму зарплати

[(2 600 – 900) х 37 %]

23 (91–94)

651

629,00

4

Утримано ЄСВ із зарплати

[(2 600 – 900) х 3,6 %]

661

651

61,20

5

Утримано із зарплати:

– ПДФО

[(2 600,00 – 900,00 – 61,20) х 15 %]

661

641/ПДФО

245,82

– військовий збір [(2 600 – 900) х 1,5 %]

661

641/ВЗ

25,50

6

Перераховано до бюджету:

– ЄСВ (629,00 + 61,20)

Платіжнедоручення

651

311

690,20

– ПДФО

641/ПДФО

311

245,82

– військовий збір

641/ВЗ

311

25,50

7

Проведено остаточний розрахунок із працівником

(2 600,00 – 900,00 – 61,20 – 245,82 – 25,50)

Видатковий касовий ордер

661

301

1 367,48

* Затверджено наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489.