п/п

Зміст

Товари
в торговельному залі
(субрахунок 282)

Націнка
(субрахунок 285)

Купівельна
вартість
(гр. 3 – гр. 4)

ТЗВ
(субрахунок 289)

1

2

3

4

5

6

1

Залишок на 01.08.15 р.

100 000

40 000

60 000

5 000

2

Надійшло в серпні

80 000

20 000

60 000

2 000

3

Вибуло в серпні

150 000

50 000*

100 000

5 833**

4

Залишок на 01.09.15 р.

(ряд. 1 + ряд. 2 – ряд. 3)

30 000

10 000

20 000

1 167

* (40 000 грн. + 20 000 грн.) : (100 000 грн. + 80 000 грн.) х 150 000 грн. = 50 000 грн.

** Середній відсоток ТЗВ: (5 000 грн. + 2 000 грн.) : (100 000 грн. + 80 000 грн.) х 100% = 3,888 %.

Сума ТЗВ, яка списується на той самий рахунок, що й реалізовані товари, становить 5 833 грн. (150 000 грн. х
х 3,888 %).