Базові уміння та навики

Базові знання

1

2

Акредитація на митниці

Наказ Мінфіну від 15.06.15 р. № 552 «Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами»

Підготовка шаблонів ЗЕД-договорів з урахуванням мінімальних накладних і транзакційних витрат (митних, банківських тощо) (спільно з юристом)

1. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Мінекономіки і з питань євроінтеграції від 06.09.01 р.№ 201.

2. Постанова КМУ і НБУ від 21.06.95 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті»

3. Правила ІНКОТЕРМС-2010

Підготовка первинних документів до укладених ЗЕД-договорів (рахунки-фактури, специфікації, акти виконаних робіт тощо)

Порядок заповнення первинних документів відповідно до ч.1,2 ст.9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996)

Підготовка необхідних документів для декларування та митного оформлення товарів, розрахунок витрат на митне оформлення відповідних товарних груп

1. Відповідні статті Митного кодексу.

2. Закон від 19.09.13 р. № 584-VII «Про Митний тариф України»

Контроль за виконанням зобов’язань за укладеними ЗЕД-договорами, звіряння з контрагентами (спільно з бухгалтером)

1. Закон від 23.09.94 р. №185/94 «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

2. Правила внутрішнього документообігу

Участь у переговорах,
листування з контрагентами

Правила ділового етикету, іноземна мова (мінімум – англійська)

Підготовка документів для отримання додаткових дозволів, ліцензій

Нормативні документи з відповідного виду діяльності, галузі

Представлення інтересів підприємства в рамках своєї компетенції в державних і комерційних організаціях (митниця, брокерські фірми, транспортні організації, НБУ, Мінекономіки, Торгово-промислова палата (далі – ТПП), Мінтранс, СЕС, Укрекономресурси тощо) і взаємодія з такими організаціями, звіряння розрахунків і перевірка наявності документів

1. Порядок оформлення довіреності на представлення інтересів.

2. Правила внутрішнього документообігу.

3. Порядок заповнення первинних документів відповідно до ч. 1, 2 ст. 9 Закону № 996

Претензійно-позовна робота із ЗЕД-договорами (спільно з юристом)

Умова постачань, платежів, порядок застосування штрафних санкцій за невиконання умов чинних ЗЕД-договорів

Підготовка комерційних пропозицій, пошук
і аналіз потенційних партнерів

Правила ділового етикету, розроблені на підприємстві внутрішні правила оцінки та пошуку потенційних партнерів (зокрема, офіційні дані про підприємство-партнер, а також комерційна інформація про надійність партнера, отримана з відкритих джерел, наприклад, з відповідей на запити в торговельно-економічні місії, ТПП, галузеві асоціації, спеціалізовані інформаційні фірми, ділові друковані та інтернет-видання)

Отримання сертифікатів, висновків, документів від фітосанітарних, ветеринарних, екологічних, гемологічних, радіологічних та інших служб (відповідно до характеру переміщуваного через митний кордон України товару), сертифікатів походження товару та сертифікатів якості від іноземних контрагентів

Нормативні документи з відповідного виду діяльності, галузі

Підготовка документів і оформлення віз для службових відряджень працівників підприємства за кордон (спільно з юристом)

1. Відповідні нормативні документи.

2. Графіки роботи відповідних організацій, контакти.

3. Переліки необхідних документів