№з/п

Назва показника

Сума,

грн

1

2

3

1

Заробітна плата, зазначена в платіжному дорученні або грошовому чеку, або іншому розрахунковому документі, у т. ч.:

34 821,00

1.1

Заробітна плата, що перевищує максимальну величину, з якої справляється єдиний внесок

1.2

Заробітна плата працюючих інвалідів

2

1/3 різниці рядків 1, 1.1 та 1.2

(1/3 х (р. 1 – р. 1.1 – р. 1.2))

11 607,00*

3

1/12 від суми, зазначеної в рядку 1.2

4

Переплата єдиного внеску

10 000,00**

5

Сума єдиного внеску, яка зазначається в розрахунковому документі та підлягає перерахуванню (р. 2 + р. 3 – р. 4)

1 607,00*