Види премій, заохочувальних і компенсаційних виплат

Включаються до складу ФОП

Не включаються до складу ФОП1

1

2

Носять систематичний характер2і виплачуються:

– за збільшення обсягу робіт;

– поліпшення якості продукції (наприклад, сортності продукції);

– зниження собівартості продукції;

– поліпшення виробничих показників;

– вислугу років (наприклад, щомісячні премії та винагороди) тощо

Носять разовий характер3, зокрема:

– премії за підсумками роботи за рік або щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи);

– премії за сприяння винахідництву та раціоналізаторські пропозиції;

– до ювілейних і пам’ятних дат4;

– матеріальна допомога на оздоровлення, у зв’язку з екологічними умовами5;

– суми оплати вартості путівок на лікування працівників і членів їх сімей

1. Разова допомога працівникам, які виходять на пенсію. Надається згідно із законодавством і колдоговором підприємства.

2. Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

3. Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам (на оплату лікування, оздоровлення тощо).

4. Компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та інвентарю.

5. Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які видаються працівникам у міру необхідності для виконання виробничих завдань

1 Ці виплати не відносяться до ФОП згідно з п. 3 Інструкції, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5, далі – Інструкція № 5).

2 Такі заохочення можуть нараховуватися щомісяця, поквартально або за певний період у технологічному процесі.

3 Премії та компенсаційні виплати, які не передбачені чинним законодавством або здійснюються понад установлені законодавством норми (п. 2.3 Інструкції № 5).

4 До цієї категорії заохочень можуть відноситися і заохочення в натуральній формі (подарунки). В Інструкції № 5 (пп. 2.3.2) їх визначено як разові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці.

5 Окрім матеріальної допомоги разового характеру, яка надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оздоровлення дітей, на оплату лікування тощо.