п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у виконавця

1

Отримано давальницьку сировину від замовника

Акт приймання-передачі сировини

0221

20 000,00

2

Передано у виробництво сировину

Внутрішня накладна
на переміщення

0222

0221

20 000,00

3

Відображено прямі виробничі витрати на переробку сировини та розподілені загальновиробничі витрати

Регістри
бухобліку

23

13, 20, 66, 65, 91

10 000,00

4

Отримано попередню оплату від замовника

Банківська виписка

311

361

120 000,00

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641/ПДВ

20 000,00

6

Відвантажено замовнику готову продукцію

Акт приймання-передачі,
видаткова накладна

361

703

120 000,00

7

Відображено податкові зобов’язання з акцизного податку*

Регістри
бухобліку

703

641/АП

79 537,50

8

Закрито розрахунки з податкових зобов’язань із ПДВ

703

643

20 000,00

9

Списано з позабалансового рахунка давальницьку сировину по заставній вартості

0222

20 000,00

10

Списано собівартість реалізованих послуг

903

23

10 000,00

11

Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізованих послуг

791

703

20 462,50

12

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованих послуг

791

903

10 000,00

13

Сплачено в бюджет акцизний податок

Платіжне доручення,
банківська виписка

641/АП

311

79 537,50

* Сума акцизного податку становитиме 79 537,50 грн. (€202 х 25 х 15,75 т).

Облік у замовника

1

Передано давальницьку сировину замовнику

Акт примання-передачі сировини

206

201

20 000,00

2

Перераховано попередню оплату виконавцю

Платіжне доручення,
банківська виписка

631

311

120 000,00

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна
виконавця

641/ПДВ

644

20 000,00

4

Отримано готову продукцію

Акт примання-передачі, прибуткова накладна

23

631

100 000,00

5

Закрито розрахунки з податкового кредиту

Регістри
бухобліку

644

631

20 000,00

6

Списано на собівартість готової продукції вартість послуг із переробки

26

23

100 000,00

7

Списано на собівартість готової продукції вартість сировини

26

206

20 000,00