п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Поточний ремонт (власними силами)

1

Отримано запчастини від постачальника

ТТН, накладна
(довільної форми)

207

631

5 000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641

631

1 000,00

3

Оплачено запчастини постачальникові

Виписка банку

631

311

6 000,00

4

Віднесено вартість запчастин на ремонт

Відомість виконаних
робіт (довільної форми)
або відомість дефектів
(форма № ВЗСГ-6),
лімітно-забірні картки
(форма № ВЗСГ-2), документи
про оплату праці (див. вище)

23

207

5 000,00

5

Нараховано зарплату робітникам ремонтної бригади

23

661, 651

4 800,00

Капітальний ремонт (силами підрядника)

6

Оприбутковано придбані запчастини

ТТН, накладна
довільної форми

207

631

45 000,00

7

Включено суму ПДВ до податкового кредиту

Податкова накладна

641

631

9 000,00

8

Передано запчастини підрядникові

Акт
приймання-передачі

207/підрядник

207

45 000,00

9

Відображено вартість робіт з капітального ремонту комбайна

Акт виконаних робіт

152

631

400 000,00

10

Включено суму ПДВ до податкового кредиту

Податкова накладна

641

631

80 000,00

11

Списано запчастини на вартість ремонтних робіт

Звіт про використання
запчастин (довільної форми)

152

207/під-
рядник

45 000,00

12

Оплачено виконані роботи

Виписка банку

631

311

480 000,00

13

Збільшено первісну вартість комбайна після капремонту

(400 000 + 45 000)

Акт (форма № ОЗСГ-2)

104

152

445 000,00

Заміна двигуна (шляхом часткової ліквідації ОЗ)

14

Списано старий двигун (часткова ліквідація ОЗ)

Акт (форма № ОЗСГ-3)

976

104

100 000,00

15

Списано витрати на демонтаж двигуна

Документи про оплату праці (див. вище)

976

66, 65

2 760,00

16

Оприбутковано металолом від розбирання двигуна за чистою вартістю реалізації

Накладна
(форма № ВЗСГ-8)

209

746

3 000,00

17

Передано запчастину (двигун) для установки (монтажу)

152

207

100 000,00

18

Здійснено витрати на монтаж двигуна

Документи про оплату праці (див. вище)

152

66, 65

1 500,00

19

Збільшено первісну вартість трактора (100 000 + 1 500)

Акт (форма № ОЗСГ-2)

104

152

101 500,00

20

Нараховано амортизацію, починаючи з наступного місяця після введення двигуна в експлуатацію

[(420 000 – 100 000 + 101 500 –
– 12 000) : 10 років : 12 міс.)]

Документи з амортизації
(форми № ОЗСГ-5,
№ ОЗСГ-6, № ОЗСГ-7)*

23 (91)

131

3 412,50

* Затверджено Наказом № 701.