ТОВ «Вкусняшка»

заклад (підприємство)

м. Підгородне, Дніпропетровська область,вул. Самарського, 15

місце закупки

 

ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ АКТ № 37

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

у сумі 2 100,00 грн. (дві тисячі сто гривень 00 коп.) грн.

Керівник закладу (підприємства)

«24» червня 2015 р.

Дата закупки 24.06.15 р.