Лініявідрізу

 

ТОВ «Друкар»

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанціядо прибуткового касового ордера від «23» червня 2015 р. № 27

 

Прийнято від ТОВ «Скорпіон»

Підстава: Плата за придбання фотопаперу згідно з рахунком від 22.06.15 р. № 315

Сума Триста шістдесят п’ять грн. 50

(словами)

М. П.

Головний бухгалтер Шевченко Шевченко А. В.

(підпис, прізвище, ініціали)

Касир Сокіл Сокіл О. Г.

(підпис, прізвище, ініціали)