№з/п

Операції до 01.01.15 р.

Операції починаючи з 01.01.15 р.

Найменування операції

Бухгалтерські записи

1

2

3

4

1

Дооцінка:

– сума попередніх дооцінок перевищує суму уцінок

Визначення втрат від зменшення корисності ОЗ

Дт 411 – Кт 131 – сума втрат від зменшення корисності в межах суми попередніх дооцінок.

Дт 972 – Кт 131 – сума втрат від зменшення корисності, що перевищує суми попередніх дооцінок*

– сума попередніх уцінок перевищує суму дооцінок

Дт 972 – Кт 131 – сума втрат від зменшення корис-ності*

2

Визначення втрат від зменшення корисності ОЗ

Визначення вигід від відновлення корисності**

Дт 131 – Кт 742 – сума вигоди від відновлення корисності в межах раніше проведеного зменшення суми переоцінки при втраті корисності***

* Різниця, що збільшує фінрезультат до оподаткування.

** У межах вартості, списаної раніше у зв'язку із втратою корисності.

*** Різниця, що зменшує фінрезультат до оподаткування.