№з/п

Операції до 01.01.15 р.

Операції починаючи з 01.01.15 р.

Найменування операції

Бухгалтерські записи

Найме-нування операції

Бухгалтерські записи

1

2

3

4

5

1

Уцінка об'єкта

Дт 131 – Кт 10 – сума уцінки зносу;

Дт 975 – Кт 10 – сума уцінки залишкової вартості

Дооцінка об'єкта

Дт 10 – Кт 131* – сума дооцінки зносу.

Дт 10 – Кт 746 – сума дооцінки залишкової вартості в межах суми попередніх уцінок, які раніше було включено до складу витрат**.

Дт 10 – Кт 411 – сума перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок

2

Дооцінка об'єкта

Дт 10 – Кт 131* – сума дооцінки зносу.

Дт 10 – Кт 411 – сума дооцінки первісної (переоціненої) вартості

Уцінка об'єкта

Дт 131 – Кт 10 – сума уцінки зносу.

Дт 411 – Кт 10 – сума уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок.

Дт 975 – Кт 10 – сума уцінки залишкової вартості, що перевищує суми попередніх дооцінок***

* При дооцінці об'єкта ОЗ з 100%-вим зносом сума зносу не змінюється.

** Різниця, що зменшує фінрезультат до оподаткування.

*** Різниця, що збільшує фінрезультат до оподаткування.