п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Благодійність грошима

1

Перераховано кошти волонтерам*

Наказ керівника,
виписка банку

977

311

80 000

Негрошова благодійність

2

Придбано ТМЦ для військової частини

Накладна
типової форми № М-11**

209

631

42 000***

3

Списано ТМЦ, передані військовій частині

Наказ керівника,
акт приймання-передачі, копія
рішення про внесення до Реєстру

977

209

42 000****

4

Списано м'ясні консерви

977

281

60 000****

5

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ при передачі м'ясних консервів

Податкова накладна

977

641

12 000*****

* ПДФО не утримується (пп. 165.1.19, пп. «а» пп. 170.7.8 ПК). А вартість переданих коштів не потрапляє до розрахунку благодійного ліміту, оскільки волонтер не є неприбутковою організацією (пп. 140.5.9 ПК).

** Затверджено наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

*** З урахуванням вхідного ПДВ.

**** Якщо річний дохід підприємства не перевищує 20 млн грн., то вся вартість переданих активів буде врахована
у витратах для цілей обкладення податком на прибуток. Інакше податкові витрати будуть обмежені благодійним лімітом.

***** У сумі раніше відображеного податкового кредиту.