№ п/п

Критерій

Пояснення

1

2

3

1

Предмет
розрахунків

З визначення розрахункової операції в ст. 2 Закону № 265 випливає, що РРО/ПРРО або РК необхідно застосовувати при розрахунках за товари (послуги). Проте в законі немає визначення понять «товар» і «послуга». Через це дію закону податківці поширюють практично на будь-який продаж матеріальних цінностей. Наприклад, на продаж відходів, деталей від розбирання основних засобів (далі – ОЗ), хоча продаж самих ОЗ не потребує застосування РРО/ПРРО або РК (ЗІР, категорія 109.02). Що стосується послуг, то під дію Закону № 265, на думку податкової, підпадає, зокрема, приймання орендних платежів, оплата комунальних послуг із договорів оренди нерухомості (ЗІР, категорія 109.03).

Водночас податківці роз’яснюють (ЗІР, категорія 109.03), що РРО/ПРРО і РК не застосовуються при здійсненні операцій, безпосередньо не пов’язаних із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, а саме операцій, доходи від яких включаються до складу інших операційних доходів або інших доходів

2

Місце реалізації товарів (послуг)

Закон № 265 не містить визначення такого поняття, як «місце реалізації товарів (послуг)». Проте у ст. 2 є визначення місця проведення розрахунків, яким є:

– місце, де здійснюються розрахунки з покупцем за продані йому товари (надані послуги) і зберігаються готівкові кошти, отримані від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

– місце отримання покупцем товарів (послуг), заздалегідь оплачених із використанням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо

3

Форма
розрахунку

Форма розрахунків може бути готівковою або безготівковою з використанням платіжних карток.

РРО не застосовуються при безготівкових розрахунках (без використання платіжних карток) через банки (ЗІР, категорія 109.03). До таких розрахунків належать (п. 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22):

– перерахування коштів із рахунка покупця на рахунок продавця;

– внесення покупцем готівки до каси банку для її подальшого зарахування на рахунок продавця (для продавця такі розрахунки будуть безготівковими).

Так само РРО не застосовують, коли покупець перераховує кошти через ПТКС банка. Адже в цьому випадку продавець не приймає від покупця готівку або платіжну картку. Згодні із цим і податківці (див. Індивідуальну податкову консультацію ДФС від 21.03.19 р. № 1146/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)