№з/п

Критерії

Трудовий договір

Цивільно-правовий договір

1

2

3

4

1

Вид і розмір оплати праці

Працівник отримує зарплату, передбачену штатним розписом, за фактично виконану роботу згідно з нормою, розцінкою, тарифною ставкою, що діють на підприємстві. Зарплата не може бути меншою від державних норм і гарантій за умови виконання норм праці (ст. 95 КЗпП)

Виконавець отримує винагороду за виконану роботу (ст. 843, 903 Цивільного кодексу, далі – ЦК), розмір якої визначається сторонами в договорі та не прив'язаний до мінімальної зарплати

2

Строк виплати

У строки, установлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП)

Установлюється в договорі

3

Підстава для виплати

Табель обліку робочого часу, положення про оплату праці, кадрові накази

Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)

4

Трудові гарантії

Оплачувана щорічна відпустка, збереження середньої заробітної плати на період відряджень тощо

Не надаються

5

Соціальні гарантії

Оплачуються період тимчасової непраце-здатності, видається допомога по безробіттю, надаються соціальні відпустки

Може видаватися допомога по безробіттю.

Допомога з тимчасової непрацездатності не призначається, оскільки ці працівники не є застрахованими особами у Фонді соцстрахування (ст. 18 Закону від 23.09.99 р. № 1105-XIV, далі – Закон № 1105)