з/п

 

Зміст операції

 

Первинний документ

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Сплачено за оформлення ліцензії на інвестування майнових цінностей за кордон

Банківська виписка

 

92

 

311

 

384,16

 

2

 

Здійснено митне оформлення переданих філії ОЗ*

Товарна накладна, МД

 

683

 

104

 

140 000,00

3

 

Відображено суму нарахованого зносу на момент передачі ОЗ

Бухгалтерська
довідка

 

131

 

104

 

20 000,00

 

4

 

Списано сплачену вартість ліцензії на фінансовий результат**

791

 

92

 

384,16

 

5

 

Повернено ОЗ головному підприємству

Товарна накладна, МД

 

104

 

683

 

60 000,00

 

* Відповідно до Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291), на субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків із виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс. Передача активів відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунка 683, а їх одержання – зворотною кореспонденцією цих рахунків. Нагадаємо, що відповідно до абзацу четвертого п. 4 П(С)БО 21 до господарських одиниць за межами України належать також філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України.

** У податковому обліку фінрезультат (сальдо за рахунком 79) не коригується у зв’язку з тим, що за такими операціями Податковим кодексом (далі – ПК) різниць не передбачено.