№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Відображено витрати на гарантійне обслуговування, понесені в березні 2021 року

93

661

437,50

93

651

96,25

2

Сформовано забезпечення станом на 31.03.21 р. (375 000 грн. × 1,4 %)

23

473

5 250,00

3

Відображено витрати на проведення гарантійного ремонту за рахунок зарезервованих коштів (пропорційно до його суми):

     

– у частині вартості витрачених матеріалів (5 250 грн : 5 825 грн × 1250 грн)

473

201

1 126,61

– у частині витрат на оплату праці (5 250 грн : 5 825 грн × 3 750 грн)

473

661

3 379,83

– у частині ЄСВ (5 250 грн : 5 825 грн × 825 грн)

473

651

743,56

4

Відображено витрати на проведення гарантійного ремонту, що перевищують суму нарахованого забезпечення:

     

– у частині вартості витрачених матеріалів (1 250 грн – 1 126,61)

24

201

123,39

– у частині витрат на оплату праці (3 750 грн – 3 379,83)

24

661

370,17

– у частині ЄСВ (825 грн – 743,56)

24

651

81,44

5

Включено до виробничої собівартості витрати на проведення гарантійного ремонту, що перевищують суму нарахованого забезпечення (5 825 грн – 5 250 грн)

23

24

575