№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у позичальника

1

15.10.20 р. Отримано довгострокову позику

Виписка банку

311

505

100 000,00

2

31.12.20 р. Визнано дохід у сумі дисконту

(100 000,00 – 60 179,33)

Бухгалтерська довідка, розрахунок

505

733

39 820,67

3

31.12.21 р. Віднесено на витрати суму амортизації дисконту (82 000,00 – 60 179,33)

952

505

21 820,67

4

31.12.22 р. Переведено довгострокову позику до складу короткострокових

505

611

100 000

5

Віднесено на витрати суму амортизації дисконту

(60 179,33 – 42 179,33)

952

505

18 000,00

Облік у позикодавця

1

15.10.20 р. Видано довгострокову позику

Виписка банку

183

311

100 000,00

2

Відображено витрати на суму дисконту

Бухгалтерська довідка, розрахунок

952

183

39 820,67

3

31.12.21 р. Відображено в складі доходу суму амортизації дисконту

183

733

21 820,67

4

31.12.22 р. Переведено довгострокову позику до складу короткострокових

377

183

100 000,00

5

Відображено в складі доходу суму амортизації дисконту

183

733

18 000,00