Для довідки. Операційним циклом уважається проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності та отриманням грошей (їх еквівалентів) від реалізації виробленої із цих запасів продукції (товарів, послуг) (п. 3 НП(С)БО 1).