Гарна новина: оскільки норму про пеню виписано в ПК нечітко, платник може трактувати її на свою користь. У цьому випадку діє принцип презумпції правомірності рішення платника податків. Так, якщо норма допускає неоднозначність трактування, то рішення, що стосуються цієї норми, повинні виноситися на користь платника податків (пп. 4.1.4 ПК).