Зверніть увагу! Як випливає з пп. «б» пп. 164.2.17 ПК, не вважаються додатковим благом (а отже, не обкладаються ПДФО і ВЗ) доходи платника податків, отримані у формі та розмірах, що підлягають включенню роботодавцем до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Тобто якщо платник податків (залежно від ситуації) зможе визнати плату за навчання офісного працівника прямими або загальновиробничими витратами та включить її до складу собівартості виробленої підприємством продукції (робіт, послуг), то ця сума не буде обкладатися ПДФО і ВЗ.