Період

Нормативно-правове підґрунтя для визначення страхового стажу

До 27.02.01 р. (включно)

Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджені постановою КМУ від 19.10.98 р. № 1658 (далі – Правила № 1658)

Із 28.02.01 р. до 31.12.10 р. (включно)

Ст. 7 Закону від 18.01.01 р. № 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (далі – Закон № 2240)

Із 01.01.11 р. до 31.12.14 р. (включно)

Ст. 7 Закону № 2240 (у редакції Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI),

ст. 21 Закону № 1105

Із 01.01.15 р.

Ст. 21 Закону № 1105