№з/п

Види наказів

Строк зберігання, років

1

2

3

1

Наказ про приймання на роботу

75

2

Наказ про переведення на іншу роботу

75

3

Наказ про переміщення працівника

75

4

Наказ про сумісництво

75

5

Наказ про звільнення

75

6

Наказ про оплату праці (підвищення окладу, встановлення тарифних ставок)

75

7

Наказ про надання відпустки:

 

- щорічної

5

- у зв’язку з навчанням

5

- відпусток працівникам з важкими, шкідливими та небезпечними умовами

75

- для догляду за дитиною

75

- без збереження заробітної плати

75

8

Наказ про накладення дисциплінарного стягнення

75

9

Наказ про атестацію працівників

75

10

Наказ про підвищення кваліфікації

75

11

Наказ про стажування працівника

75

12

Наказ про заохочення (нагородження, преміювання)

75

13

Наказ про нарахування різних надбавок, доплат

75

14

Наказ про надання матеріальної або благодійної допомоги

75

15

Наказ про зміну біографічних даних (ПІБ)

75

16

Наказ про відрядження:

 

- короткострокові відрядження в межах України та за кордон

5

- довгострокові відрядження в межах України та за кордон

75