№ з/п

Норма ПК

Підстава для перевірки

Строк для відповіді на запит*

1

2

3

4

1

Пп. 78.1.1

Отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого ПК законодавства, контроль над дотриманням якого покладено на органи ДПС, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит, у якому зазначено порушення цим платником відповідного законодавства

15 р. д.

2

Пп. 78.1.4

Виявлено недостовірні дані в податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу ДПС, у якому зазначено виявлені недостовірні дані та відповідну декларацію

15 р. д.

3

Пп. 78.1.9

На платника податків подано скаргу про ненадання ним ПН покупцеві або про допущення продавцем товарів/послуг помилок в обов’язкових реквізитах ПН, передбачених п. 201.1 ПК, та/або про порушення продавцем/покупцем граничних строків реєстрації в ЄРПН ПН та/або РК у випадку ненадання таким платником пояснень і документального підтвердження на письмовий запит, у якому наведено інформацію зі скарги

15 р. д.

4

Пп. 78.1.9

На платника податків подано скаргу про ненадання ним акцизної накладної покупцеві або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної у випадку ненадання таким платником пояснень і документального підтвердження на письмовий запит, що містить інформацію зі скарги

15 р. д.

5

Пп. 78.1.19

Платник податків не надав для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену в запиті органу ДПС

10 р. д.

* Строк обчислюється із дня, що настає за днем отримання запиту.