Начальнику Головного управління ДПС в Одеській області
65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5

від приватного підприємства «Карміна»
65000, м. Одеса, вул. Казкова, 37/5

29.05.20 р., вих. № 77

Щодо надання інформації на запит про надання інформації

ПП «Карміна» розглянуло Ваш запит від 21.05.20 р. № 15555/10/15-32-14-07-07 «Про надання податкової інформації у вигляді пояснень та її документальних підтверджень». У цьому запиті з посиланням на пп. 20.1.14 та п. 73.3 Податкового кодексу (далі – ПК) без будь-якого обґрунтування підстав для направлення запиту вимагається надати інформацію та документальне підтвердження щодо включення господарських операцій до складу податкового кредиту з ПДВ, виду, обсягу та якості операцій та розрахунків із контрагентами-постачальниками за лютий 2020 року, а також включення зазначених господарських операцій до складу податкових зобов’язань із ПДВ, виду, обсягу та якості операцій та розрахунків із контрагентами-покупцями або документальне підтвердження використання вказаних придбаних послуг у власній господарській діяльності.

У відповідь на цей запит повідомляємо таке.

Процедура запитування інформації регулюється п. 73.3 ПК та Порядком періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженим постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1245. Згідно з п. 73.3 ПК запит повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надсилання запиту із зазначенням інформації, яка це підтверджує. Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України.

Проте у Вашому запиті не вказано підстави для його подання, зокрема немає конкретної правової норми, яка дозволяє податковому органу направляти письмовий запит про отримання інформації. Посилання на п. 73.3 ПК не є достатньою підставою для подання запиту, оскільки у цьому пункті названо декілька таких підстав. Крім того, у запиті не наведено інформацію, яка підтверджує підстави для його направлення, як того вимагає п. 73.3 ПК.

Таким чином, вважаємо, що запит від 21.05.20 р. № 15555/10/15-32-14-07-07 складено з порушенням вимог п. 73.3 ПК, а це, відповідно, звільняє платника податків від обов’язку надавати на нього відповідь.

У разі направлення обґрунтованого письмового запиту із зазначенням конкретної підстави для його подання наше підприємство готове надати запитувану податкову інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України.

Директор ПП «Карміна»     (підпис)     А. Б. Голосюк