ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА

<…>

Дата і причина звільнення (підстава) звільнено через відмову від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці, п. 6 ст. 36 КЗоТ

Працівник кадрової служби начальник відділу кадрів Калатай Н. Ю. Калатай

(посада) (підпис) (ПІБ)

Підпис працівника      Ковальчук     «31 » липня 2020 р.

(дата)