п/п

Тип учасника
фіноперації

Інформація про платника

Інформація про отримувача

1

2

3

4

1

Фізособа

П. І. Б.

Номер рахунка/електронного гаманця/унікальний обліковий номер фіноперації (далі – УОНФ).

Місце проживання резидента (місце тимчасового проживання нерезидента).

Номер (серія) паспорта або іншого документа, що застосовується в Україні для укладення договорів/реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКП) для фізособи-підприємця/дата і місце народження

Ф. І. О.

Номер рахунка/електронного гаманця/УОНФ

2

Юрособа

Повне найменування.

Місце розташування або код ЄДРПОУ

Повне найменування.

Номер рахунка/електронного гаманця/УОНФ

3

Траст або інше подібне правове утворення

Повне найменування.

Місце розташування.

Номер рахунка/електронного гаманця/УОНФ

Повне найменування;

Номер рахунка/електронного гаманця/УОНФ