№ з/п

Показник (група/вид запасів)

Кіль кість

Первісна вартість

Причина знецінення

Очікувана ціна продажу

Витрати на завершення виробництва і збут

Чиста вартість реалізації

Сума зменшення вартості запасів

вартість за одиницю

сума

вартість за одиницю

сума

вартість за одиницю

сума

1

Матеріали

10

20

200

зіпсовані

15

150

10

14

140

60

2

Готова продукція

15

20

300

знецінені

13,33

200

50

10

150

150

3

Незавершене виробництво

2 000

знецінення готової продукції, яку планується отримати

 

2 000

1 000

 

1 000

1 000

4

Разом

2 500

2 350

1 060

1 290

1 210