Майте на увазі! При поданні з декларацією того або іншого додатка повинна бути зроблена позначка про його подання в спеціальних полях, розміщених під розд. III декларації (у так званій заключній частині декларації). Формально згідно з п. 48.3 ПК такі позначки є обов’язковим реквізитом декларації, і їх відсутність може призвести до відмови в прийнятті декларації податковим органом (докладніше див. далі).