Види ПН та РК до них

Скасований штраф

Новий штраф

1

2

3

ПН та РК, які оформлені:

– на операції, звільнені від обкладення ПДВ;

– на операції, що обкладаються ПДВ за ставкою 0 %;

– для нарахування компенсуючих податкових зобов’язань згідно з п. 198.5, 199.1 ПК;

– для донарахування податкових зобов’язань до бази оподаткування (ПН з типом причини «15» та РК до них)

Штраф за порушення граничних строків реєстрації ПН та РК, які передбачені п. 201.10 ПК, який розраховується у відсотковому співвідношенні до суми податкових зобов’язань, зазначених у ПН та РК, залежно від тривалості порушення строку реєстрації таких ПН та РК

За порушення граничних строків реєстрації, передбачених п. 201.10 ПК, накладається штраф у розмірі 2 % від обсягу постачання (тобто без урахування ПДВ), але не більше 1 020 грн

Штраф, передбачений п. 1201.2 ПК за відсутність реєстрації ПН та РК протягом строку, передбаченого п. 201.10 ПК, якщо таке порушення виявлене в ході податкової перевірки

За відсутність реєстрації ПН та РК передбачений штраф у розмірі 5 % від обсягу постачання (тобто без урахування ПДВ), але не більше 3 400 грн