Таблиця 2. Облік податкових зобов’язань з ПДВ (перша подія — отримання авансу від покупця)

 

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік*

Дт

Кт

Дохід

Витрати

1

Отримано аванс від покупців сільгосппродукції

311

681

14 400

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ за отриманим авансом

643

64 111

2 400

3

Відвантажено продукцію рослинництва покупцям

901

271

12 000**

4

Відображено дохід від реалізованої покупцям сільгосппродукції

361

701

14 400

12 000

10 000**

5

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ за авансованими поставками

701

643

2 400

6

Відображено зарахування заборгованості покупців за рахунок раніше одержаних авансів

681

361

14 400

*Податковий облік актуальний для неплатників фіксованого сільгоспподатку.

**Під час первісного визнання сільгосппродукція оцінюється за справедливою вартістю згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи».