№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відкориговано нерозподілений прибуток за 2018 рік на суму доходу від списання кредиторської заборгованості у зв’язку із закінченням строку позовної давності

Бухгалтерська довідка

631

441

6 000

2

Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання із ПДВ згідно з п. 198.5 ПК

Бухгалтерська довідка,
зведена податкова накладна

441

641/ПДВ

1 000

3

Донараховано податок на прибуток за 2018 рік [(6 000 – 1 000) х 18 %]

Бухгалтерська довідка

441

641/НП

900

4

Відображено нарахування штрафів і пені у зв’язку з донарахуванням податкових зобов’язань із податку на прибуток і ПДВ

948

641/ПДВ, 641/НП

850