ТОВ «Селен»

Бухгалтерська довідка від 11.11.19 р.

У березні 2019 року бухгалтером О. А. Васько було допущено помилку. Під час відображення в обліку введення в експлуатацію комп’ютера (інв. № 1078, Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № ОЗ-1 від 01.03.19 р.) на його вартість була нарахована амортизація в сумі 200 грн (Дт 92 – Кт 131 – 200 грн). Тобто нарахування амортизації було розпочато на місяць раніше, ніж передбачено п. 29 П(С)БО 7.

Внаслідок цього в березні 2019 року було завищено адміністративні витрати на суму 200 грн.

Для виправлення помилки в обліку необхідно здійснити такий запис:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сумма

1

2

3

4

5

1

Скориговано методом «сторно» суму амортизації, нарахованої в березні 2019 року

92

131

200

Виконавець    (підпис)    О. А. Васько

Головний бухгалтер    (підпис)    К. М. Манько