№ з/п

Характеристика помилки

Види помилок

Спосіб виправлення

1

2

3

4

1

Період виникнення помилки

Помилки попередніх періодів (років)

Коригується нерозподілений прибуток на початок року (тобто в кореспонденції рахунків замість дохідних/витратних рахунків використовується субрахунок 441 «Прибуток нерозподілений». Виправлення помилки відображається у фінзвітності

Помилки звітних періодів поточного року

Виправляються коректурним способом, «сторно» або додатковим записом. У фінзвітності за наступні звітні періоди інформація відображається наростаючим підсумком з урахуванням виправленої помилки.

2

Вплив помилки на нерозподілений прибуток і фінрезультат

Помилки, що вплинули на нерозподілений прибуток і фінрезультат

Залежно від періоду виникнення помилки застосовуються способи виправлення, наведені в ряд. 1 таблиці

Помилки, що торкнулися тільки сальдо рахунків активів і пасивів балансу

Коректурним способом, методом «сторно» або додатковим записом коригується сальдо тих рахунків активу та пасиву, які пов’язані з виправленням помилки

3

Період виявлення помилки

Помилка вже існувала на дату балансу, але була виявлена до затвердження фінзвітності за поточний звітний період

Виправлення помилки способами, наведеними в рядках 1 і 2 таблиці, відображається у фінзвітності за поточний звітний період

Помилка вже існувала на дату балансу, але була виявлена після затвердження фінзвітності за поточний звітний період

Виправлення помилки способами, наведеними в рядках 1 і 2 таблиці, відображається у фінзвітності за звітний період, у якому була виявлена помилка

4

Суттєвість

Помилки, які можуть вплинути на рішення користувачів фінзвітності

Помилки виправляються способами, наведеними в рядках 1 і 2 таблиці, залежно від періоду їх виникнення та впливу на нерозподілений прибуток і фінрезультат. Виправлення суттєвої помилки відображається у фінзвітності

Несуттєві помилки, що не впливають на рішення користувачів фінзвітності