№ з/п

Назва способу

Суть способу

Умови застосування

1

2

3

4

1

Коректурний

Неправильний текст та/або цифри закреслюються й над ними пишеться правильний текст та/або цифри. Закреслювання здійснюється однієї рискою так, щоб можна було прочитати закреслене. Крім того, виправлення помилки повинне супроводжуватися написом «виправлено» і засвідчуватися підписами осіб, які підписали даний обліковий регістр, із зазначенням дати виправлення

Якщо в поточному звітному періоді потрібно анулювати помилкові записи, зроблені в паперових облікових регістрах за такий поточний період

2

«Сторно»

У місяці виявлення помилки складається бухгалтерська довідка*, у якій відображається суть помилки та порядок її виправлення. При цьому в паперових облікових регістрах помилка (сума, кореспонденція рахунків) записується червоним чорнилом (пастою кулькової ручки і т. п.) або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) вноситься темним чорнилом (пастою кулькової ручки і т. п.). Крім того, довідка повинна містити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, у яких допущено помилку. Довідка підписується працівником, який її склав, а після перевірки – головним бухгалтером. Дані бухгалтерської довідки в місяці її складання відображаються у відповідному регістрі бухобліку та Головній книзі

Якщо в поточному звітному періоді потрібно анулювати записи, зроблені в облікових регістрах за минулий звітний період

3

Додатковий запис

У місяці виявлення помилки складається бухгалтерська довідка (див. вище), у якій робиться додаткове бухгалтерське проведення на повну суму необлікованої операції або на різницю між правильною сумою операції та сумою, відображеною в обліковому регістрі

Якщо в результаті помилки в облікових регістрах не відобразили будь-яку операцію або відобразили в меншій сумі

* Форму бухгалтерської довідки наведено в Методрекомендаціях № 356, але підприємство, у разі необхідності, може доповнити її своїми реквізитами.