1. Призначення уповноваженої особи на проведення інспекційного відвідування або податкової перевірки

1. Видати наказ про призначення одного або декількох найманих працівників уповноваженими особами.

 

2. Ознайомити всіх найманих працівників про наявність на підприємстві двох-трьох осіб, які уповноважені отримувати офіційні документи під час інспекційного відвідування.

 

3. Розмістити наказ в загальнодоступному місці, щоб кожен найманий працівник у разі приходу інспектора праці зміг повідомити вповноважену особу про початок інспекційного відвідування.

 

4. Провести навчання уповноваженої особи щодо дій, які потрібно та які не потрібно вчиняти у разі початку інспекційного відвідування.

 

5. Провести навчання найманих працівників щодо дій, які вони мають вчиняти в разі проведення на підприємстві інспекційного відвідування.

2. Укладання договору відповідального зберігання.

1. Укласти з уповноваженою особою, яка відповідно до закону має право зберігати документи, договір відповідального зберігання.

 

2. Повідомити особу, яка матиме повноваження на супровід інспекційного відвідування, про наявність такого контракту та місце його зберігання. Копію такого договору надати уповноваженій особі з метою його пред’явлення інспекторам управління Держпраці.

 

3. У разі сумнівів щодо правильності заповнення документів, їх відсутності, повідомити інспектора праці про необхідність додаткового часу на збирання таких документів у зв’язку з перебуванням документів на відповідальному зберіганні.

3. Перевірка повноважень інспектора управління Держпраці.

1. Перевірка дійсності посвідчення інспектора праці на офіційному сайті www.dsp.gov.ua.

 

2. Перевірка наявності направлення на проведення інспекційного відвідування та отримання його копії.

4. Упевнитися, що на підприємстві до початку інспекційного відвідування немає найманих працівників без належного на те оформлення.

1. Мати декілька входів та виходів з підприємства. Інспектора праці впускати на підприємство лише через центральну прохідну.

 

2. Якщо технологічний процес виробництва не може бути зупинений, у день інспекційного відвідування подати Повідомлення про найманих працівників до контролюючого органу та дозволити працівникам приступити до виконання своїх обов’язків офіційно з наступного робочого дня.

5. Дії щодо обліку початку та завершення інспекційного відвідування.

  1. Зафіксувати час початку інспекційного відвідування.
  2. Інспекційне відвідування вважається розпочатим у день, що настає за днем надання платником податків документів, які вимагає інспектор управління Держпраці, та пояснень. До настання таких обставин вважається, що інспекційне відвідування не почалося, а тому рахувати 10-денний строк його завершення є неправильним. Недопуск до проведення інспекційного відвідування у такій ситуації буде неправомірним, за що платник податків може понести значну фінансову відповідальність.
  3. У разі спроб інспектора праці провести інспекційне відвідування після спливу 10-денного строку скористатися правом на недопуск.