Норма Інструкції № 333

 

КЕКВ

 

Вид видатків розпорядників бюджетних коштів

 

1      

2

 3

Пп. 2.1.1.14

 

2111

 

Винагороди та інші виплати, нараховані працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації), відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб’єктів господарювання), якщо інше не встановлено законом

Пп. 2.2.432

 

2240

 

Оплата інших послуг, передбачених законодавством

 

П. 2.610

 

2800

 

Виплата винагороди громадянам, які залучені до виконання обов’язків, передбачених законодавством та не пов’язаних із виконанням своїх службових обов’язків, або які проходять стажування в іншому державному органі