№ з/п

Категорія

Трудові пільги

1

2

3

1

Для всіх категорій

Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу

Надається також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого

2

Для категорій 1, 2

Переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації роботи виробництва і праці, у т. ч. у разі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування

Надається також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого

Використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням зарплати тривалістю 14 робочих днів на рік

П. 22 ст. 20 Закону № 796

3

Для категорії 1

Виплата інвалідам, які працюють, допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців поспіль або до 5 місяців у календарному році

П. 9 ст. 20 Закону № 796

4

Для категорії 2

Відшкодування у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без установлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією

П. 8 ст. 21 Закону № 796

5

Для категорії 3

Щорічне отримання відпустки до 14 робочих днів без збереження зарплати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення

П. 3 ст. 22 Закону № 796