Важливо. Зміст платіжного календаря може бути різним (залежно від специфіки бізнесу та інформаційних інтересів менеджменту), проте він завжди повинен включати в себе дані про надходження та вибуття, а також про планові залишки коштів.