Висновки суду:

З огляду на викладене, враховуючи те, що планову документальну перевірку позивача наказами від 18.01.2017 №348 та від 21.02.2017 № 1215 було призначено не на підставі плану-графіка перевірок на 2017 рік, а на підставі плану-графіка проведення документальних перевірок суб'єктів господарювання на І квартал 2017 ріку, а також те, що в суду відсутні докази на підтвердження факту оприлюднення відповідачем як плану-графіка перевірок на 2017 рік, так і плану-графіка проведення документальних перевірок суб'єктів господарювання на І квартал 2017 ріку, суд дійшов висновку про те, що зазначені накази було видано з порушення вимог статті 77 Податкового кодексу України, а отже наявні підстави для визнання їх протиправним та їх скасування.